Habitar les fronteres

El món s’està tancant. La meitat dels murs actuals s’han construït després del 2010, i encara se’n preveuen més. Al mateix temps, les fronteres es difuminen. Sota el doble efecte de la revolució digital i de la globalització, les nostres fites, la nostra visió del món i les nostres relacions amb els altres estan totalment alterades.

No obstant, el retorn de certes fronteres pot ser beneficiós. És el cas de, per exemple, quan aquestes contribueixen a garantir la diversitat cultural i a promoure l’alteritat. Nombrosos partidaris del sensefronterisme, s’adhereixen avui en dia a una ideologia economitzada que estandarditza el món amb l’únic objectiu de crear un mercat més vast el qual, com denuncia Régis Debray, “disfressa una multinacional de germanor”.

Dels limes romans a les fronteres del cibermón, aquestes línies tant poden protegir com separar, representant simultàniament el paper de pont i de barrera.

Des de la seva creació, FOTOLIMO té l’ambició “d’habitar fronteres” tot explorant la idea de frontera no només com a una línia divisòria entre territoris que els deixa intactes, sinó com un espai on les metàfores operen amb els seus propis poders transformadors capaços de transfigurar identitats que busquen habitar-la.

El festival FOTOLIMO impulsa la fotografia en totes les seves expressions per ser una gran eina de pensament i de coneixement, i un vector d’inteligència i de saber. Els artistes presentats a FOTOLIMO es manifesten a través de les seves obres. Resisteixen, i és precisament aquesta resistència la que ens interessa i la que volem qüestionar col·lectivament. La cinquena edició de FOTOLIMO forma part d’aquesta continuïtat.

© Philippe Dollo